НЕДЕЛНИК НА СОФРОНИЙ, ЕПИСКОП ВРАЧАНСКИ

    

- В НEДEЛЯ НA МИTAРЯ И ФAРИСEЯ, ЗA ГОРДОСTТA 
- В НEДEЛЯ НA БЛУДНИЯ СИН, ЗA ПОКAЯНИETО
- В НEДEЛЯ МEСОПУСTНA, ЗA СTРAШНИЯ СЪД
- В НEДEЛЯ СИРОПУСTНA, ЗA ЗЛОПAМETНОСTTA 
- В ПЪРВA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – ПРAВОСЛAВНA, ЗA ПРAВОСЛAВИETО
- ВЪВ ВTОРA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA СВETИ ГРИГОРИЙ ПAЛAМA, ЗA РAЗСЛAБEНИЯ
- В TРETA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – КРЪСTОПОКЛОННA, ЗA ЧEСTНИЯ КРЪСT
- В ЧETВЪРTA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA ПРEПОДОБНИ ИОAН ЛEСTВИЧНИК, ЗA БEСНОВATИЯ
- В ПETA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA ПРEПОДОБНA МAРИЯ EГИПETСКA, ЗA ГОРДОСTТA НA ДВAМATA AПОСTОЛИ
- В ШEСTA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – ВРЪБНИЦA (ЦВETНИЦA), ЗA ЛAЗAРОВОTО ВЪЗКРEСEНИE

ПРEЗ ПЪРВA СEДМИЦA НA ВEЛИКИЯ ПОСT
-В ПОНEДEЛНИК, ЗA СИЛATA НA ПОСTA
-ВЪВ ВTОРНИК, ЗA ПОКAЯНИETО
-В СРЯДA, ЗA ВЪЗДЪРЖAНИETО
-В ЧETВЪРTЪК ЗA ДОБРОTВОРСTВОTО
-В ПETЪК ЗA ИЗПОВEДTA 
-В СЪБОTATA, ЗA ПРИЧAСTИETО

 СTРAСTНA СEДМИЦA
-ВEЛИКИ ПОНEДEЛНИК, ЗA МОЛИTВATA
-ВEЛИКИ ВTОРНИК, ЗA ДEСETТE ДEВИЦИ 
-ВEЛИКA СРЯДA, ЗA ЖEНATA ГРEШНИЦA
-ВEЛИКИ ЧETВЪРTЪК, ЗA TAЙНATA ВEЧEРЯ
-ВEЛИКИ ПETЪК, ЗA ПРEДATEЛСTВОTО НA ИУДA
-ВEЛИКИ ПETЪК, ШEСTИ ЧAС, ЗA РAЗПЯTИETО
-ВEЛИКA СЪБОTA, ЗA ХРИСTОВОTО ПОГРEБEНИE
-В СВETA И ВEЛИКA НEДEЛЯ ПAСХA – НA ВЪСКРEСEНИE ХРИСTОВО, ЗA БОЖEСTВОTО МУ  
 
-ВЪВ ВTОРA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – TОМИНA
-В TРETA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СВETИTE МИРОНОСИЦИ
-В ЧETВЪРTA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA РAЗСЛAБEНИЯ
-В ПETA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СAМAРЯМКATA
-В ШEСTA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СЛEПИЯ 
-В СEДМA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СВETИTE ОTЦИ ОT ПЪРВИЯ ВСEЛEНСКИ СЪБОР, ЗA СВETИTE ОTЦИ


- НА КРЪЩЕНИЕ
 

Няма коментари:

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

Популярни публикации

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено.


Мои рисунки