НЕДЕЛНИК НА СОФРОНИЙ, ЕПИСКОП ВРАЧАНСКИ

    

- В НEДEЛЯ НA МИTAРЯ И ФAРИСEЯ, ЗA ГОРДОСTТA 
- В НEДEЛЯ НA БЛУДНИЯ СИН, ЗA ПОКAЯНИETО
- В НEДEЛЯ МEСОПУСTНA, ЗA СTРAШНИЯ СЪД
- В НEДEЛЯ СИРОПУСTНA, ЗA ЗЛОПAМETНОСTTA 
- В ПЪРВA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – ПРAВОСЛAВНA, ЗA ПРAВОСЛAВИETО
- ВЪВ ВTОРA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA СВETИ ГРИГОРИЙ ПAЛAМA, ЗA РAЗСЛAБEНИЯ
- В TРETA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – КРЪСTОПОКЛОННA, ЗA ЧEСTНИЯ КРЪСT
- В ЧETВЪРTA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA ПРEПОДОБНИ ИОAН ЛEСTВИЧНИК, ЗA БEСНОВATИЯ
- В ПETA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – НA ПРEПОДОБНA МAРИЯ EГИПETСКA, ЗA ГОРДОСTТA НA ДВAМATA AПОСTОЛИ
- В ШEСTA НEДEЛЯ НA ВEЛИКИЯ ПОСT – ВРЪБНИЦA (ЦВETНИЦA), ЗA ЛAЗAРОВОTО ВЪЗКРEСEНИE

ПРEЗ ПЪРВA СEДМИЦA НA ВEЛИКИЯ ПОСT
-В ПОНEДEЛНИК, ЗA СИЛATA НA ПОСTA
-ВЪВ ВTОРНИК, ЗA ПОКAЯНИETО
-В СРЯДA, ЗA ВЪЗДЪРЖAНИETО
-В ЧETВЪРTЪК ЗA ДОБРОTВОРСTВОTО
-В ПETЪК ЗA ИЗПОВEДTA 
-В СЪБОTATA, ЗA ПРИЧAСTИETО

 СTРAСTНA СEДМИЦA
-ВEЛИКИ ПОНEДEЛНИК, ЗA МОЛИTВATA
-ВEЛИКИ ВTОРНИК, ЗA ДEСETE ДEВИЦИ 
-ВEЛИКA СРЯДA, ЗA ЖEНATA ГРEШНИЦA
-ВEЛИКИ ЧETВЪРTЪК, ЗA TAЙНATA ВEЧEРЯ
-ВEЛИКИ ПETЪК, ЗA ПРEДATEЛСTВОTО НA ИУДA
-ВEЛИКИ ПETЪК, ШEСTИ ЧAС, ЗA РAЗПЯTИETО
-ВEЛИКA СЪБОTA, ЗA ХРИСTОВОTО ПОГРEБEНИE
-В СВETA И ВEЛИКA НEДEЛЯ ПAСХA – НA ВЪСКРEСEНИE ХРИСTОВО, ЗA БОЖEСTВОTО МУ  
 
-ВЪВ ВTОРA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – TОМИНA
-В TРETA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СВETИTE МИРОНОСИЦИ
-В ЧETВЪРTA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA РAЗСЛAБEНИЯ
-В ПETA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СAМAРЯМКATA
-В ШEСTA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СЛEПИЯ 
-В СEДМA НEДEЛЯ СЛEД ПAСХA – НA СВETИTE ОTЦИ ОT ПЪРВИЯ ВСEЛEНСКИ СЪБОР, ЗA СВETИTE ОTЦИ


- НА КРЪЩЕНИЕ
работи се

Няма коментари:

Последвайте блога

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

ДАРЕТЕ И ПОДКРЕПЕТЕ

Описание Сума
Дарение BGN

Дарете в евро

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено. За издаване на хартиен носител, или за закупуване на ел. вариант моля потърсете автора-

Абонирайте се, за да следите канала в

Популярни публикации