В ДВAДEСET И ОСМA НEДEЛЯ СЛEД ПETДEСETНИЦA, ЗA ГОЛЯМATA ВEЧEРЯ

Из "Неделник"- Софроний, епископ Врачански
Понеже мнозина са звани, а малцина - избрани (Лук. 14:24) Благослови, отче! 
Един цар приготви голяма трапеза с разнообразни ястия и питиета и изпрати вестоносци до всички села и градове да поканят приятелите му, господарите и управителите, а най-накрая изпрати сина си да им каже да дойдат, защото всичко е готово, а те не дойдoхa, a всеки си отиде по своя работа, тогава какво ще направи царят с тези поканени? Ще им се разсърди и ще ги погуби, а на трапезата си ще покани всички сиромаси и ще ги нахрани богато, като покорни и достойни, както ще видите сега от Евангелието. 
 
Eвaнгeлиe oт Лукa, зaчaлo 77 
Рече Господ тази притча: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина, и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички, като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме. Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина - избрани. (Лук.14:16-24) 
 
TЪЛКУВAНИE 
С това Бог ни показа, как от милост се грижи за нашето спасение и изпрати на земята Единородния Си Син Иисус Христос, за да се роди от Пресвета Дева Мария и да покани хората на спасение. Защото човекът, който приготвил вечерята, е Бог Отец, наречен човек заради човеколюбието Си. Вечерята е Небесното царство и последното време на Христовото въплъщение. Голямата вечеря е голямото тайнство на нашето спасение. Яденето и пиенето са Тялото и Кръвта Христови или радостта и веселбата там. А изпратеният слуга е Иисус Христос, Който бе изпратен от Бог Отец, като слуга и прие човешко тяло и стана човек, като нас, освен в греха, защото Той не стори грях, нито се намери лъжа в устата Му (1 Петр. 2:22, Ис. 53:9). Той дойде вечерта, тоест в последното време на Божието благоволение, за да събере онези, които са били поканени чрез съвестта и закона. Тоест дойде да повика всички хора, за да ги доведе до покаяние и Богопознание. Първо повикал евреите, чрез закона и пророците, а най-накрая и Самият Христос отишъл при тях да ги покани и да каже: Дойдете, понеже всичко е вече готово. Тоест: „Повярвайте ми. Защото Бог е приготвил всичко за вас: опрощаване на греховете, приемане на Светия Дух, осиновяване, чистота, правда, освещение, избавление от вечната мъка и Небесно царство. Покайте се - казва, - защото се приближи царството небесно, което е във вас” (ср. Мат. 4:17), (вж. Лук. 17:21). А евреите не му повярвали, но един по един започнали да се отричат от Него. Най-напред се отрекли от Христа големците и книжниците заради светските удоволствия, които Христовото учение им забранявало. Защото онези, които се отказали от господарската вечеря заради ниви и волове, са онези, които обичат златото, богатството и светските неща, а изобщо не мислят за онзи свят. А онзи, който наскоро си бил взел жена, тoй e образ на всички, които обичат телесните наслаждения и блудството. И когато евреите книжници се отрекоха от Христа и не повярваха в Него, тогава и Той ги изостави и повика простите, глупави и укорявани езичници. И ги постави в Небесното царство заради голямото им смирение. Защото онези слепи и хроми, които били повикани от пътищата и от сламените колиби извън града, сa онези, които бяха извън закона зa лоши дела, тoвa са елините, които не познаваха добре истинския Бог, а живееха в идолослужение, като слепи и хроми. И всички други неуки евреи и езичници, които бяха извън закона, защото освен евреите, другите не знаеха нито да четат, нито закона. Tях повика Христос и те повярваха в Него, разбраха, че Той е истинският Бог, затова изоставиха своето идолослужение и плътски мръсни грехове и обикнаха Христовото учение и Неговите свети заповеди. Ето това е евангелската вечеря, за която чухте. 
 
ПОУЧEНИE 
Християни, Бог пoвика всички ни на тази вечеря, тоест на тази духовна трапеза, и казва: Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя (Мат. 11:28). Защото Бог е приготвил за всички ни онази прекрасна и богата трапеза, тоест Тялото и Кръвта Христови, с които се причастяваме и освещаваме. А ние заради светските телесни наслади и заради богатството се отдалечаваме от тази трапеза, за което ще ни изгонят от Небесното царство да седим гладни и жадни и да оплакваме без полза годините, които сме прекарали тук в грехове и злини, като безумни. Затова трябва да не обръщаме внимание на светските наслади, които отминават, като сън, a да се трудим за вечните, защото тези, които са тичали след светските дела, няма да видят вечните блага. Ще ги видят само онези, които са постъпвали според Христовите заповеди и са били милостиви и братолюбиви. Щом като Сам Христос ни възлюби и предаде Себе Си на смърт за нас, то и ние трябва да бъдем милостиви, към сиромасите. Както Сам Христос ни е заповядал: „Когато приготвиш трапеза, не кани богати, роднини и съседи, които също биха могли да те поканят, а кани сиромаси, слаби и хроми, които не могат да те поканят, и тогава ще получиш голяма награда от Бога“ (ср. Лук.14:12-14). Затова трябва да се грижим за сиромасите според силата си, за да бъдем удостоени с онази радостна и весела трапеза, тоест с голямото тайнство свето Причастие, което трябва да приемаме с голяма чистота и подготовка четири пъти годишно, защото който приема това тайнство с чистота и изповед, става едно с Христа, тоест той живее в Христа и Христос в него. А който не се причастява дори веднъж в годината, няма да види Небесното царство. Това тайнство го учреди Сам Христос преди разпятието Си и го предаде на апостолите, а след тях на целия свещен чин, за да се прави за Негов спомен (вж. Лук. 22:19). Затова трябва всички да се причастяваме и да приканваме другите към това, за да не останат гладни, лишени от тази духовна трапеза, която храни душата ни. Най- вече свещениците и църковните учители трябва да поучават християните, да се изповядват и причастяват, за да получат душевно спасение, защото смъртта с всеки изминал ден наближава. Да се потрудим да не ни завари и намери в ядене, пиене и други грехове, а да ни намери в правда, чистота и милост, та и ние да бъдем удостоени с онази богата и весела трапеза с помощта Христова. Нему слава във вечните векове, амин.

Няма коментари:

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

Популярни публикации

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено.


Мои рисунки