ЛЮБОВТА НЕ ДОПУСКА ДО ГРЯХ- св. Йоан Златоуст


Взаимната любов изключва греха, защото искрената любов на един към друг ни прави непорочни. Когато аз веднъж обясних това на един човек и казах, че любовта може да ни направи непорочни, че любовта към ближния пресича всеки пристъп на греха, че любовта е в сила и много още добри неща да постигне, тогава някой си от моите познати се приближи към мене и рече: "Но какво пък нещо е блудството? Знай, че можеш да любиш и пак да блудствуваш, защото и блудът се поражда от любовта! Вярно е, че скъперничеството, прелюбодейството, завистта, коварството и тем подобни много още други пороци могат да изсушат в нас корена на любовта към ближния, но как може това да направи блудът?" Аз му отговорих, че любовта може да отсече и тази страст - стига да е чиста и братска!
Който залюби разпътна жена, той ще се постарае да я изолира от други порочни мъже, и с това сам ще се въздържи от грях с нея и други такива. Който е порочен и презира блудницата, само той може да блудничи с нея: а който искрено обикне падналата жена, той я отклонява от това срамно дело! Няма, и категорично не може да има нито един грях, който да не бъде спрян или изкупен от силата на любовта, която подобно на огъня, е в сила да прочисти и изгори всичко порочно в човешката душа. Много по-удобно е за слабия храст да устои пред силата на огъня - отколкото естеството на греха да се противопостави на силата на любовта! Нека посадим, та да израсне тази любов в душите ни, за да се наредим и ние при светиите: защото и те са благоугодили на Бога във всичко чрез любовта към ближния!
Защо Авел е убит - а не е убил? Защото Авел, силно обичайки брата си, не е могъл да помисли за това страшно дело! От къде Каин е възприел отровата на завистта? Аз не желая да наричам него повече брат на Авела! Разбира се, от това, че в неговата душа са липсвали корените на любовта! С какво са заслужили похвала двамата сина на Ноя? Не с това ли, че те силно обичали баща си и не могли да гледат голотата му? А защо пък единият паднал под проклятие? Не за това ли, че той не обичал искрено баща си? С какво също Авраам се е прославил? Не с грижите ли за племенника си и с ходатайството си за содомляните? Също така и всички светии са били извънредно любвеобвилни и всякога към всички състрадателни: нека станем техни послушни чеда и да вървим по стъпките на любовта им!

Из книгата"Духовни бисери"- Г. Ибришимов

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN