ДЕСЕТИ ДЕН

Размисли на християнина, посветени на АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ 
за всеки ден през месеца


Погледът на човека неволно се обръща към слънчевата светлина, магнитът привлича желязото със собствената си сила -така и сърцето на приятеля се привлича от любов към приятеля и се привързва към него. Верният приятел е по-скъп от всички богатства на света. Щастлив е онзи, който си е намерил другар - той може да живее с него душа в душа, да се наслаждава от неговата беседа, да сгрява сърцето си с неговата любов, да се опира на него, ако се случи да падне и с неговата сила да укрепва собствените си сили. Щастлив е онзи, който на смъртния си одър вижда до себе си приятел, склонил се до неговия одър. Той спокойно затваря очи, съпровождан от неговите усърдни молитви. Така някога, като са имали едни и същи мисли, едни и същи чувства са живяли двама святи мъже - Василий Велики и Григорий Назиански. Гледайки тяхното приятелство, човек може да си помисли, че една душа живее в техните две тела, защото те живяли един в друг и един за друг.
И за теб не е добре да оставаш самотен, и ти имаш нужда от приятел. Ето че той ти е даден, и този небесен пратеник се намира до теб. Дали ти можеш да си намериш по-добър приятел? У кого другиго ти ще видиш толкова усърдие, толкова чиста и пламенна любов? Кой ли някога ще понася с по-голяма кротост и с по-голямо търпение твоите недостатъци? Кой с по-голяма готовност ще почне да ти помага в твоите нужди? Когато ти го помолиш за съвет и утешение, от неговите уста ще потекат слова по-сладки от мед. Ако ти се вслушваш в неговия глас, той ще обогати ума ти с чисти, благородни, небесни мисли, които ще увличат сърцето ти към добродетелта. В гърдите на истинските приятели, така да се каже, тупти едно сърце. Старай се да спечелиш приятелството на своя Ангел-Пазител. Тогава твоето сърце ще се разтвори от радостното усещане за твоето блаженство. Ако ти се приближиш към своя Ангел, то ще почувстваш пламъка на Божествената любов и той ще стопли сърцето ти. Приятелството на земята понякога е непродължително, сърцето на човека е непостоянно, сляпо - то се подлъгва от измамни призраци. Именно затова толкова рядко се срещат истински приятели. Ти си слаб и беден - потърси си тогава усърден, силен и богат другар. Ти страдаш, заробен от своите порочни наклонности - потърси си тогава великодушен и търпелив приятел, който ще ти помогне да се освободиш от това бреме и да поправиш слабостите си. Човешкият живот е толкова кратък и преходът от младенчеството към старостта е толкова бърз, че ти трябва другар, който винаги, през целия ти живот би могъл да ти бъде опора; приятел, който на самия ти смъртен одър би могъл да те утеши с радостната си беседа; приятел, който би те срещнал след смъртта и би ти отворил вратата на вечността; приятел, който би те ободрил с това, че сам той ще те заведе пред Върховния Съдия. Кой е този приятел? Не го търси далеч от теб, не разчитай на това, да спечелиш приятелството му с цената на златото. Наистина, дори да му дадеш всичките си съкровища, всичките си богатства, те биха били недостатъчни. Твоят другар, твоят Ангел, иска от теб да го обичаш, да живееш в съгласие и единомислие с него, да му дадеш сърцето си и да се съединиш с него, образно казано, като че сте едно същество. Навярно ти не веднъж си виждал, как двама приятели, като се срещнат, се прегръщат сърце към сърце, като че ли искат да се слеят и да станат едно същество - така и ти трябва да обичаш своя Ангел.
Истинската и непоклатима дружба се основава на уважението. Твоят Ангел те обича, защото вижда в теб богоподобните качества. Постарай се и ти да опознаеш небесните съвършенства на твоя Ангел и тогава твоята любов към него ще се увеличава според мярата и степента на твоето познание. Ако някой те попита: "Кой е твоят приятел?", отговори му: ''Приятел ми е моят Ангел!" Обичай близките си, които живеят в благочестие, които са достойни за любовта на твоя Ангел и усърдно се обръщай към него с молитва:
О, кротки и милостиви Ангеле-пазител, помоли се за мен.
Ти, който съзерцаваш лице в лице небесния Отец, помоли се за мен.
Ти, който вкусваш от Извора на небесните наслади, извиращи от глъбините на Божеството, помоли се за мен.
Ти, който се наслаждаваш на вечното блаженство, покланяйки се на Пресветата Троица: на Отца и Сина и Светия Дух, помоли се за мен.
Ти, озареният от светлината на Христовата слава, помоли се за мен.
Ти, който възпяваш величието на Трисвятия Бог и на Неговия Христос, помоли се за мен. Ти, който обитаваш в безкраен океан от светлина, любов и слава, помоли се за мен.
Ти, който съзерцаваш лице в лице Благодатната Дева Мария, Майката на Иисуса Христа, помоли се за мен.
Ти, който виждаш в Божията обител подготвените за мен престол и венец, помоли се за мен.
Ти, с когото аз някога ще пея вечната песен за слава Божия, помоли се за мен.
Ти, който виждаш враговете, надигнали се срещу мене, помоли се за мен.
Ти, който знаеш слепотата на моя ум, непостоянството на моето сърце и разтлението на моята плът, помоли се за мен.
Заради любовта на достонокланнемата Троица, която ме е сътворила по Свое подобие, те моля: спаси ме.
Заради любовта на Пречистата Дева Мария, която е съпровождала Своя Божествен Син до лобното място, Сина Си, Който принесе в жертва Себе си заради моето спасение, те моля:чуй моята молитва и ме спаси; въведи ме в дома на моя Отец, удостой ме с небесната слава и вечното блаженство.
Превод от руски: Лалка Тодорова, изд. "ВИТЕЗДА"

Ако ви харесва блога може да ме подкрепите с дарение

Описание Сума
Дарение BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

Чрез PayPal в евро