Тримата мъдреци (Коледно разказче)

 Светла декемврийска нощ.
Край юдейското село Витлеем, в една студена и мрачна пещера са се подслонили безприютните Дева Мария и дърводелецът Иосиф, дошли по заповед, всеки да се запише в родното си място, — така щяло да стане преброяването на населението.
В дъното на пещерата имало няколко крави, които безгрижно преживяли. Имало — встрани от тях и едно магаренце, което послушно било свело дългите си уши.
През нощта тая малка, неприветна пещера била заляна от златиста светлина и изпълнена с небесната песен на ангели белокрили. Там — пред яслите на кротките млекодойни крави върху купчина слама, се роди Син Божий и Син Человечески.
Не в мраморни дворци и разкошни — плувнали в злато, сребро и кипрата палати се роди Царят на царете, Неговият блясък бе ослепителен, защото се яви в мрачна пещера, защото изгря сред тъмнина, като пръсна мрака, що бе обсебил душите и сърцата.
Роди се в малкото селище Витлеем Оня, за Когото пророците бяха предсказали, че ще дойде на земята. Роди се Оня, Когото грешното човечество очакваше да го спаси и изведе на заветен бряг.
Иисус дойде през тая велика, свята и благословена нощ на земята, да се изпълни пророчеството на ония, които бяха писали в свещените книги за Неговото идване.
Младенецът Иисус дойде между хората, за да изкупи чрез Своето страдание, чрез голготските Си мъки и чрез проливането на Своята животоносна кръв потъналото в грехове човечество.
В Антиохия на пазарището се бяха натрупали много хора. Те с любопитство разглеждаха новопристигналия от Египет пътник.
Камилата на пътника бе разтоварена, и тя спокойно почиваше. До нея бе застанал белобрад старец, с умни очи и с добродушна усмивка.
Старецът поглади брада и се замисли.
Погледът си той бе съсредоточил в небето. Като че ли там— при слънцето, виждаше нещо. |
Едно малко дете се приближи до него и леко го потегли за тогата.
Старецът се сепна. Протри очи, като че се събуждаше от сън.
— Дядо, от где идеш? — попита то наивно стареца.
— От бреговете на Нил, дете! От ония високи гробници-паметници, наречени пирамиди, в които са погребвали египетските царе фараони.
— А къде отиваш, дядо?
— И аз сам не зная. За пътеводител имам една голяма и светла звезда, появата на която открих с далекогледа си. Вярвам, че е звезда на някой цар или на някой велик човек, който скоро се е родил.
— Ето още един пътник с камила, дядо — рече детето и се спусна с другите насъбрали се деца към посоката, от гдето се бе задал вторият пътник.
Той не бе толкова стар, колкото спреварилия го другар.
И когато той приближи до стареца ниско му се поклони. Вторият пътник намери мястото добро за почивка та спря камилата си и я разтовари.
Децата се тълпяха около им. Те с наивно детско любопитство впиваха своите жадни за знание очички в странниците.
— Вие откъде? — попита старият пътник младия.
— От Елада. А вие?
— От страната на свинкса и обелиските. Приседнаха и заведоха приятелски разговор. Още не бяха се обяснили добре, когато малките палавци, които пълнеха ширинето с весел вик и радостен шум, наново се обадиха гласно:
— Още един пътник.
— И той с камила.
— Но тоя не е като другите, защото няма брада и мустаци. Млад е.
Третият пътник спря при другите двама, поздрави ги най-почтително, отби се при тях и разтовари камилата си.
Тогава старият пътник го попита:
— Момко, от кой далечен път идеш?
— От Индия, старче! От страната на чудесата.
— А как се казваш?
— Малхиор! А вие?
— Валтазар — рече старецът.
— Каспар — каза неговият другар.
— И пътят ви към къде възвива?
— Не зная. Звездата...
— Звездата? — едновременно произнесоха и двамата му другари.
— Гдето ще рече и вас ви води звезда! — продължи Валтазар.
— Една голяма и необикновена светла звезда, каквато досега не бях открил с далекогледа си между целия звезден рой.
 — И тая звезда вие видяхте на восток, нали? — попита Каспар.
— И когато тая чудно хубава звезда се изпречи пред взора ми, аз пожелах в душата си да имам крилете на вихъра и бързината на мълнията да литна при нея и я попитам: Най-красива от красивите звезди, които окото ми е видяло, кажи ми какво вещаеш? — каза Малхиор.
Тогава трите пътника се разбраха. Те и тримата били звездобройци, хора много учени и с най-широки и дълбоки познания.
Те и тримата едновременно открили звездата и тръгнали от три различни царства, та се събрали в Антиохия.
— Сега ще пътуваме и тримата след нея неразлъчно, — казал Валтазар.
След като добре си починали, натоварили камилите си и поели пътя към Юдея, по който ги повела звездата.
Най-после звездата довела тия трима пътници от далечни страни в Витлеем и спряла над малката пещера, в която се бе родил Младенецът Христос.
И приближиха те до Новороденото, паднаха на колене и Му се поклониха като на Бог, цар и човек и Му поднесоха дар: злато, ливан и смирна.
Любомир Бобевски

Из старо вестниче за деца от 1933 г.


 


Няма коментари:

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

Популярни публикации

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено.


Мои рисунки