КАКВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ХРИСТИЯНИТЕ СПОРЕД СЛОВОТО БОЖИЕ- св. Василий Велики

 Християните трябва да живеят като Христови ученици, съобразявайки се с това, което води към Христа: "Вземете Моето иго върху себе си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си" (Мат. 11:29). Християните са словесно стадо на Иисуса - затова трябва да слушат гласа на собствения си Пастир и само подир Него да вървят: "Мойте овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам и те вървят подире Ми" (Йоан 10:27). Християните са лози на Христовото лозе, затова по живот в Него трябва да са вкоренени, в Неговото име да принасят плод, всичко да правят и да имат, което е свойствено и достойно за Христа - "Аз съм лозата, вие пръчките" (Йоан 15:5). Християните са членове от Христовото тяло - затова във всяко дело трябва да бъдат съвършени, според повелите на Господа и даровете на Светаго Духа, съответствено на Главата, която е Христос: "Нима не знаете, че телата ви са Христови членове?" (1 Кор. 6: 15). Всеки християнин е невеста Христова - затова той трябва да пази чистота във всичко, според единствената воля на Младоженеца: Сгодих ви за едничък мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица" (2 Кор. 11:2). Християните са Божии храмове -затова следва да са свети, чисти и изпълнени само с това, което принадлежи за служба на Бога: "Защото вие сте храм на живия Бог" (2 Кор. 6:16). Християнинът трябва да стане чиста и непорочна жертва за Бога, Който във всичките си членове и свойства да пази здраво благочестие: "Моля ви, братя, да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу, и това ще бъде Вашето духовно богослужение" (Римл. 12:1).
Християните са чеда Божии и затова е необходимо да се преобразят в образа на Бога, доколкото е възможно, според мярката на човешките дарования: "Чеда мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази във вас Христос" (Гал. 4-19) Какво е свойствено на християнина? " Вяра, която действува чрез любов" (Гал. 5:6). Какво е свойството на самата вяра? Несъмнена увереност в истинността на боговдъхновените слова, която да не се разклаща от никакво съмнение, откъдето да се поражда то. Какво е свойството пък на верния? Да притежава такава твърда увереност, че да не се осмелява нищичко да прибави или отстрани от вярата си! Какво пък е свойствено на Бога от страна на християнина? Да Го люби, да изпълнява заповедите Му и да цени славата Му. Какво е свойствено на любовта към ближния? Да не търси своята полза, а ползата на ближния. Какво е още необходимо за християнина? Да се очисти от всяка скверност на духа и плътта, да твори святост със страх Богжии, да служи на любовта Христова, да стане свят и непорочен, та така да приема тялото и кръвта Христови за спасение! От всичко най-важно за християнина е - да бъде всякога готов да посрещне Господа, защото никой не знае часа на пришествието Му.


Няма коментари:

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

Популярни публикации

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено.


Мои рисунки