КРЪСТЪТ И КРЪСТНОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ- Св. Йоан Златоуст

Кръстът по-рано е бил символ на присъда и наказание, а сега е почтен и въжделен знак; някога кръстът е бил предмет на мъки и позор, я сега е предмет на чест и слава! Че кръстът действително е слава, послушай Христа, Който говори: "И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, която имах у Тебе, преди светът да бъде" (Йоан 17:5), като под слава Той разбира и нарича кръста! Кръстът е глава на нашето спасение, кръстът е причина на безчислени блага: чрез него ние, отхвърлените и безсловесните някога, сега сме приети в числото на синовете; чрез него ние вече не сме в заблуда, а сме познали истината; чрез него ние, които някога сме се кланяли на дървета и камъни сега сме познали Създателя на всичко; чрез него ние, някога роби на греха, сега сме приведени в свободата на праведността; чрез него, най-после, земята стана небе! Кръстът ни е освободил от заблуда; той ни е въвел в истината; той е примирил човека с Бога; той ни е измъкнал от тинята на порока; той е унищожил измамата; той е изтребил бесовското служене; той ни е изкачил на върха на благочестието!
Чрез кръста се тури край на дима, смрадта и проливането кръв на безсловесни животни; чрез кръста се въведоха духовните служби, молитви и песнопения; чрез кръста бесовете се прогониха и дяволът бе отстранен; чрез кръста човешкото естество почна да съревнува на ангелския живот; чрез него се въдвори и девството на земята! Той е просветил нас, които сме седели в мрак; той е освободил нас, които сме били в плен; той е направил близки нас, които сме били отстранени; той е направил граждани на небето нас, които бяхме странници; той е прекратил в нас враждите; той е поставил основата на мира! На кръста е принесена жертва; а където е жертвата - там е изкуплението; там е примирението с Бога; там е празникът и радостта! Кръстът отвори рая; въведе разбойника; опрости Адама; успокои света - видиш ли колко блага и каква чест ни е доставил честният кръст?
Затова нека всякога усърдно го изобразяваме в домовете си, на стените, по вратите, челата си и особено в сърцата си, защото кръстът е извор на нашето спасение, знак на свободата и милосърдието от Бога, Който заради нас, както агне на заколение, се заведе на кръста. Ето защо, когато се кръстиш, винаги си представяй силата и заслугите на кръста и изпълвай се с умиление, погасявай гняв, изкоренявай страсти, примирявай се с ближния, благоугаждай на Бога! Кръстът е наша похвала, начало на всички блага, дръзновение към небето - неувяхваща красота на земята!

Из книгата"Духовни бисери"- Г. Ибришимов

Няма коментари:

БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!
Описание Сума
Дарение BGN