НЕ БИВА ДА СЕ ОТЧАЙВАМЕ ЗА СПАСЕНИЕТО СИ- Св. Йоан Златоуст

Не бива да пренебрегваме средствата за спасение и да се отчайваме: нека се обърнем към Лекаря, Който може да ни излекува само с едно пожелаване, защото Той е всемогъщ. Виж, как Той изцерил Павла и как излекувал Матея! Единият от тях бил хулител, другият пък митар: хулникът, обаче, не останал хулител, а станал апостол; и грабителят не останал грабител, а станал евангелист! Аз припомням за по-раншните им пороци и за последните им добродетели, затова, за да знаете каква е ползата от покаянието и да не се отчайвате за спасението си. Нашите учители по-рано били известни с греховете си, а после се прославили с праведността си: богохулство и митарство -това са крайните степени на нечестието. Какво е това звание митар? Упълномощено хищничество, дръзко насилие, несправедливо посегателство, законна кражба. Митарът е по-лош от разбойника: крадецът все пак се срамува като краде, а този похищава с дързост. При все това митарът неочаквано станал евангелист! Как и по какъв начин? "Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: "върви след Мене! И този стана и тръгна след Него" (Мат.9:9). Каква сила на словото! Хвърлена е мрежата: пленникът става войник, тинята - злато! От дълбочината на безчестието - митарът се възкачил на върха на добродетелите! Порокът не е в природата ни - ние сме почетени с воля и свобода. Ти си митар, можеш да станеш евангелист! Ти си богохулник - можеш да станеш апостол! Ти си разбойник - можеш да придобиеш рая! Ти си влъхва - можеш да се поклониш на Господа! Няма такъв порок, който да се не изкупва чрез покаяние. Не ми говори: аз загивам - няма какво вече да правя! Ти имаш Лекар, Който стои над всяка болест и Който само с пожелание може да спаси всекиго, пожелал да се изцери! Ако Той те е произвел от небитие - толкоз повече може да те въздигне като съществуващ и повреден. Нима не си чул как е създаден човек -как пръстта е станала плът? Как са устроени нервите, как костите, как кожата, как жилите, как носът, как очите, как ресните, как устните, как езикът, как гърдите, как ръцете, как нозете, как сърцето и всичко останало? Ти никога не можеш каза как си създаден - също така не можеш да кажеш как се унищожава грехът: не питай как става това; не изследвай как се извършва; но вярвай в чудото! Признай, че си грешен - това е началото на изправлението: тъжи, умили се, насълзи се, плачи! Не направи ли същото и блудницата? Тя взе за ръководител покаянието и стигна до спасението!

Из книгата"Духовни бисери"- Г. Ибришимов


Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN