ЗА БЛУДНИЯ СИН


Притчата за блудния син ни описва тайнството Покаяние. Всички хора сме като блудния син, съгрешаваме и после дълбоко съжаляваме, каем се и искаме отново да се върнем в бащиното лоно. Затова чрез тайнството Покаяние ние казваме винаги като блудния син: „Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си.” Ние се каем и пристъпваме към Бог уплашено, а ето как ни посреща нашият небесен отец: ”И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят.” Колко е милостив Бог и какво търпение има спрямо нас! Той чака търпеливо да се върнат при Него заблудилите се хора, да се разкаят за постъпките си, за да ги приеме и облече в най-хубавата премяна Светото Причастие, да ги нагости с най-хубавата храна за човешката душа Светото Евангелие.
Безспорно с тази притча Господ показва колко голяма е Божията щедрост и милосърдие. Ние получаваме всички Божии блага даром, а не защото сме ги заслужили с делата си. Бог и най-големите грешници минали през Покаянието дарява със спасение! Като разкаялия се разбойник на кръста, стоящ отдясно на Господ и още много други обърнали се към Господ, изпросили своето помилване и получили Царството Небесно. Много са примерите от житията на светиите, които ни показват колко голямо е Божието милосърдие!
Но тези, които са водили праведен живот биха казали: Как така големи грешници се спасяват и получават награда равна на наградата на праведниците? Така постъпил и другият син на бащата от притчата: „А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле.” Във всеки един от нас е минавала тази мисъл и често сме се питали защо Господ е милостив към тези, които цял живот го хулят и вършат грехове, а към тези, които го обичат и Му служат понякога е като че ли несправедлив.  Ето и отговора: „А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери. Нека се разкаем и съжалим за нашите грехове като блудния син и нашият Небесен Отец ще ни приеме и ще ни прости!

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN