Детето

Детето беше от малко без баща. Майка му беше добра жена и се стараеше детето да не усети липсата на баща. Бог помагаше на вдовицата и те не чувстваха материална нужда. Детето много обичаше майка си и постоянно ѝ го показваше като я прегръщаше и целуваше. Често двамата идваха на брега край мен и си играеха в пясъка. Прескачаха вълните и бяха много щастливи. Детето молеше Бог да съхрани завинаги щастието им.
Но ето, че се появи мъж в живота на майката. С него тя се чувстваше още по-щастлива. Обичаше го и искаше да сподели живота си с него. Но детето не искаше да раздели обичта на майка си с никого. Отначало майката беше предпазлива, заради детето си. Не смееше да му представи своя избраник. Страхуваше се, че то не ще го приеме, но после реши, че трябва да ги запознае.
Така един ден всички излязоха да се разходят край брега. Детето, хванало ръката на майка си вървеше замислено и мълчаливо. Майката трепереше, но не от студ, а от притеснение. В главата ѝ се въртяха хиляди въпроси. Ще хареса ли то човека до нея, ще го приеме ли за свой баща и т.н. Мъжът беше спокоен, той се молеше вътрешно и вярваше, че Бог ще му помогне. Беше добър и дълбоко вярващ човек. Той се доближи до детето и започна да му говори за Бог и Неговите творения. Детето слушаше с голям интерес и задаваше въпроси, които действително го вълнуваха. Мъжът знаеше как и какво да отговори, така че да задоволи детското любопитство. Двамата така се разприказваха, че времето мина неусетно. Така след първата среща те вече бяха близки, като че дълги години са живели заедно. Бог им помогна да се сближат.
След време те станаха едно добро семейство и не можеха един без друг. Детето имаше вече баща, който обичаше също толкова силно както и майка си. С баща му го свързваше духовна връзка, която беше по-силна от телесната. В него детето виждаше самият Бог и го почиташе. Бащата се появи тъкмо когато детето имаше голяма нужда от него, защото от дете се превръщаше в младеж. Бащата и майката с Божията помощ успяха да формират един добър характер в детето, украсен с християнски добродетели. Така Бог не само съхрани тяхното щастие, но го направи още по-голямо. 
Детето разбра, че вярата в Бог е най-голямото щастие на земята и никой не може да ни го отнеме!
Грета Бабулкова
Разказите на морето

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN