Новогодишен подарък

 Беше през зимата, срещу Нова година. Дебел сняг покриваше земята. Дърветата бяха свели клони, отрупани с бял, пухкав сняг. Свечерило се беше, и пътищата в неосветения градец с тесни улици, не се виждаха. Тишина цареше над глъхналите къщя. Нито кучи лай, нито песен на петли.

Старият учител Светлов се връщаше изморен и измръзнал от преброяването на населението в неговия район. Той премина глухия двор с нависналите овощни дървета и почука на пътната врата. Отвътре се чуха звънливите гласчета на неговите две палави деца — Здравко и Кирилка, които тичешком дойдоха и му отвориха.
— Татенце, купи ли ни подаръци за новата година? Ние приготвихме елхата! Мама опече чудесна баница! О, милото ми татенце, какви ли чудесни неща ни носи! — чуруликаха децата и грабнаха чантата от ръката на баща си.
Но какво разочарование! В чантата имаше само една кесия с месо, половин кило ябълки и два хляба.
— Браво, татко, това ли са твоите новогодишни подаръци? Толкова ли ни ти обичаш? Затуй ли ние толкова добре се учим? Затуй ли така радостни те очаквахме? — И двете деца заридаха и се тръшнаха върху миндеря, на който майка им уморено охкаше. Бащата влезе в стаята съкрушен и виновен. Той не знаеше как да утеши хубавите си рожби.
— Получи ли си заплатата? — попита жена му.
— Няма още пари! — глухо отвърна учителят. И той доби кураж да се доближи до децата, вдигна ги, привлече ги при себе си и внезапно проговори с дълбока тъга.
— Деца, не ми се сърдете, че не можах да ви зарадвам с подаръци. Слушайте да ви разкажа, какво видях днес. Има и от нас, и от вас по-нещастни хора тая нощ, срещу Нова година.
Децата погледнаха доверчиво баща си и през просълзените им очи блеснаха искрици на очакване и състрадание.
Колко много пъти са плакали те за бедните хора в приказките, които баща им тъй хубаво разказва!
— Остави сега приказките, хайде да вечеряме, — помоли го жената.
— Нека да им разкажа, това не е приказка, а истинска картина, която току-що видях в къщата на бежанката- вдовица Мария Христова от Кукушко.
— Разкажи ни, разкажи, татенце, — извика Здравко и обгърна шията на баща си.
— Няма да вечеряме, преди да чуем тая случка, — добави Кирилка и се намести на коленете на баща си.
Майката седна до тях и скръсти ръце, очаквайки разказа. Печката буботеше, часовникът тракаше на масата, а котката се облизваше.
— Деца, — почна бащата, — никоя приказка не е тъй страшна и тъй жална, както е сцената, която заварих днес у тая вдовица!
— Къде живее тя?
— Там горе, на ул. „Родопска", близо до монастирския метох. Нали сте виждали една висока къща от плетеница с издадена навън стая, като чардак, с прозорци с дървена решетка, без стъкла, с парцали замрежена? Когато лятос минавахме край метоха, вий ме питахте:
— Когашна ли е тая старинна къща и защо ли още не я събарят, ами чакат да падне сама! Ето там, гдето не очаквах да намеря хора за преброяване, днес намерих тая нещастна бежанка с три малки деца. Когато се изкачвах по грохналата дървена стълба, аз треперех от страх да не падна. На въпроса ми: — „Хора, кой живее тука?“ — обади се един слаб, глух глас, като от гроб да излизаше.
— Кой ни дири нас, живо погребаните?
На вратата в заснежения пруст се показа жълта дрипава жена, с две хлътнали очи на издълбаното от бръчки лице и странно като ме изгледа, попита с разсеян поглед:
— Какво ви съм потребвала? Никой досега не ни е търсил и не ни е виждал!
— Дойдох да ви преброя, тетко. Утре е Нова година, Царят иска да знае, колко хора и добитък има на тоя ден в България.
— Че кой знае дали до утре ще бъдем живи ние, — отвърна тя и се опита да се усмихне. В разкривената ѝ от мъка уста се показаха няколко почернели зъба и тя вдигна костелива ръка да затули устата си.
— Господи, Боже, какви неща има по света, — въздъхна жената на учителя и прибави: — не разтъжавай моля ти се децата, хайде да вечеряме!
— Казвай, казвай, татенце, какво видя после? — нетърпеливо замоли Кирилка.
— Няма да вечеряме докато не чуем тая страшна приказка и докато не помогнем, — извика Здравко и погали баща си по бузата.
Бащата прегърна добрите си деца, и целуна едното, целуна другото и продължи:
— Защо няма да доживеете? — попитах аз с удивление жената.
— Елате ни вижте, — рече тя и открехна вратата, в която аз влязох и изтръпнах. В опушената от дим стая, на голите дъски до прозореца, който вместо стъкла имаше съдран чувал, лежаха свити като премазани котенца, две деца, жълти и изпити, полуголи и боси и жално скимтяха. А до тях на дървено триножно столче седеше премръзнало от студ момченце на около 12 години, също дрипаво и мръсно, обуто в налъми и гризеше кочан варена царевица. Озърнах се наоколо в стаята: ни креват, ни постеля, ни сандък, ни долап, нито съдове за ядене! Само една купчина дрипи, едно гърне и една стомна, а на огнището без огън, вместо дърва — сурови клонки от хвойни и тръни, които жената чупила с ръце и носила на гръб от далечния баир над града.
— Откога живеете тука и така лошо?
— От две години, откак баща ни доведе и умря, тука ни настаниха в тая стара гръцка къща и никой не дойде да ни види. Децата са малки и не мога да ги оставя сами, за да диря работа, пък и ние сме селяни, не разбирам никаква градска работа. В тютюневия склад не ме приемат, та все седим, гладуваме и се моля на Бога само за едно: час по-скоро да дойде и ни прибере горе на небето! Ама на, пуста душа не умира, трябва да сме много грешни!... — И тя се закашля, залюля се, капки кръв се показаха на бледите ѝ устни, и като падна на пода, сви се на кълбо и се затресе така страшно, че помислих: ей сега ще умре! Децата я гледаха тъпо и безчувствено, защото сигурно,
 са обръгнали на тая сцена и защото кръвта в жилите им се смразява. Двете малки се обърнаха на корем и заскимтяха.
— Момченце, ами ти ходиш ли на училище?
— Не ходя, защото мама ме праща у фурнаджията да се грея и да продавам симиди, та да купувам хляб. Но днеска никой не купува симид, измръзнах и само три лева съм спечелил. Сълзи задавиха гърлото ми и аз нямах сили да разпитвам тая нещастна жена за името ѝ, за имената на децата, за датите на рождение и пр. Повярвах, че те са живи погребани.
— Горките бежанчета! — простена жената на учителя, и с глас заплака.
След нея, също с глас заплакаха и децата, които се притискаха до баща си и гледаха с изумление неговото страдалческо лице, също обляно в сълзи.
Цялото семейство на учителя оплакваше съдбата на клетите българи-бежанци, каквито в града имаше над 500 фамилии.
— Деца, какво да правим сега? — попита учителят, след като се поуспокои.
— Трябва веднага да помогнем, тук хора гинат, ние сме християни, залък не мога да туря в уста тая нощ, — продума майката и като скочи от миндеря, почна да преполовява гозбите и да пълни празни тенджери и чинии.
— Аз зная какво трябва да се прави, — извикаха Здравко и Кирилка и се втурнаха в своята стая, откъдето скоро домъкнаха цяла бохча със стари дрешки, обуща и играчки.
— Не дойде ли тая жена днес да ти донесе моя бележка за брашно и дърва? — попита Светлов жена си.
— Не, не е дохождала! Щях ли да крия досега?
— Нещастната жена е обезумяла от глад и от отчаяние. Тя стои като молепсана/безутешна/ и чака молитвено само смъртта да я спаси.
Аз ѝ дадох всички пари, които носех в джоба на жилетката, пратих я тук, обадих на Християнското Дружество и те ми обещаха да я навестят и да ѝ пратят веднага дърва.
— Милото ни татенце, колко си добър! Прости ни, че ти искахме подаръци! Това е срамота за нас, да се веселим, когато наши братя и сестри умират от глад и студ, — каза Здравко.
— Хайде да бързаме, — викна Кирилка, аз съм готова с бохчата. Вземайте вие яденето и брашното. Тате, ти ще носиш фенера и чувалчето с нарязани дърва, нали?
— Бог да ви благослови, деца, поздравете бедната жена, — каза майка им и се прекръсти.
Скоро учителят и неговите добри деца преминаха двора и поеха без път през сняг и виелица, водени от блуждаещата светлина на фенерчето, да носят спасителна подкрепа на загиващото бежанско семейство.
— Това е нашият новогодишен подарък, — казваше Здравко.
— Да, деца, милосърдието е най-добрият подарък за добрите деца. Бързайте, да ги заварим живи. Да ги облечем, да ги стоплим и нахраним! Тяхната радост е ваш подарък срещу Нова година.
И те усилиха своя ход, за да изпълнят радостно своя дълг на християни.
Автор: Стоян Сталев- учител
Из старо списание за деца от декември 1930 г.
 


Няма коментари:

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, МОЖЕ ДА МЕ ПОДКРЕПИТЕ ТУК Generated image

Популярни публикации

АВТОРСКО ПРАВО

Обръщам се към посетителите на блога, ако някоя публикация Ви хареса, споделете я. При копиране, моля, цитирайте автора и източника-http://gbabulkova.blogspot.com

Съдържанието в блога е под закрила на Закона за авторското право. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на блога без мое разрешение е забранено.


Мои рисунки