ЗА СМИРЕНИЕТО

Смирението е най-голямата християнска добродетел. Всеки, който я постигне, е постигнал същността на Православието. Православната християнска вяра се гради на основите на смирението. Но колко трудно човек става смирен! Във всеки един от нас лежи гордостта. Тя е пуснала такива трайни корени в нашата душа, че много трудно се изкоренява. Кой ще претърпи обидите, или ще погледне на своя враг с любов? Трудно е, трудно е да се пречупим, да се смирим, да не спорим, да премълчим, да сметнем себе си за най-грешен. Смирението се придобива с големи усилия, само укоряване, самоунижаване. Трябва да знаем, че сме едно нищо, а Господ ни дава толкова много блага, които ние изобщо не заслужаваме.
Приличаме на голям балон с въздух, който като се пукне, остава едно нищо. Затова Той не един път ни е доказвал този факт, че без Него ние не можем да съществуваме, без Неговата помощ, без застъпничеството на Пресветата Богородица и всички светии. Хубаво е когато, човек осъзнае това и престане да се смята за нещо, защото каквато и власт да имаме в този свят, Господ всеки момент може да ни докаже нашето безсилие. Той изпраща скърби и болести на хората, за да се опомнят и видят, че са смъртни и че със смъртта им изчезва всичко придобито материално, то не им трябва вече. Вразумявайки ни Господ, ни подканва като агънца да влезем в кошарата Му, да се смирим, да се предадем на Божията воля и станем достойни за Неговото царство, което принадлежи на смирените духом люде. ”Блажени нищих духом яко тех есть Царство Небесное”. Светите отци са свети, защото са придобили смирение, а именно по това им качество можем да разберем, че са свети. Те до последния си дъх са се укорявали и обвинявали в много грехове. Смятали са се за най-грешни и недостойни хора.
Урок по истинско смирение ни дава сам Господ, който измива краката на своите ученици и не укорява враговете си, които го разпнаха, а казва: “Прости им отче, те не знаят какво правят.” И така основната добродетел, без която не можем да бъдем истински православни християни е смирението. Дано Господ ни даде търпение в придобиването му, тъй като спасението е в смирението.

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN