ИЗКУШЕНИЕ


архимандрит Серафим

Когато дойде тъмно изкушение,
за да откъсне в твоята душа
цвeта на девствената чистота
и в свойтe черни лапи да го вземе;

тогава ти, обзет от диви тръпки,
не вслушвай се в примамните слова
на злото, но с отвърната глава избягай
от грeха със бързи стъпки!

И с две ръце си затикни ушите,
за да не влезе в твоята душа
на дръзкий грях красивата лъжа
и пред срама му си закрий очите!

Върви напред! Назад недей се връща!
Грехът, менящ вида си всеки миг,
на теб ще сочи своя „хубав“ лик.
Но поглед ти назад недей обръща!

Подире ти с висок глас той ще вика
и примки в твойта мисъл ще простре,
и сам в душата ти ще се провре,
ще почне и в сърцето ти да блика.

За да прогониш срамните му речи,
хвърли се в Божията милост ти
и огнена молитва зашепти
и пред светата Дева коленичи!

Тогаз ще рукнат сълзи от очите
и пламъка във теб ще угасят,
и пак в духа ти ще изгрей мирът,
и пак ще станат тихи, кротки дните . . .

Но .. . паднеш ли, пленен от страсти леки
ти вечно ще скърбиш кат призрак същ.
Девствеността, загубил я веднъж, 
уви! . . .загубил си я ти навеки! . . .

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN