МОЛИТВАТА- св. Йоан Златоуст


Във време на молитва ние можем да запазим трезво внимание, ако помним с Кого беседваме - ако си представим, че принасяме жертва, че имаме в ръка нож, и пред нас огън и дърва: тогава нека мислено отворим дверите на небето, да се установим там и като вземем духовен нож, да прободем жертвеното животно, да принесем Богу трезво внимание и пролеем пред Него топли сълзи! Защото тази е кръвта на тая жертва: с такова заколение трябва да се обагри тоя жертвеник. Внимавай, да не позволиш на никаква мисъл да занимава в това време душата ти! Спомни си, че и Авраам при своето, жертвоприношение не позволи да има около него ни жена, ни слуга, ни някой друг - така и ти не оставяй при себе си никаква страст, свойствена на робите, но едничък се възкачи на планината. Ако ли пък някой от недостойните помисли правят усилия да дойдат с теб на планината, запрати им като техен господар и им кажи: "Останете вие тук с ослето, пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас" (Бит.22:5). Всичко, което е безсловестно и неразумно - и ослето, и слугите; всичко, което е срамно и незаконно - остави го при полите на планината: качи се горе, като вземеш със себе си само разумното, както Авраам взе само Исаака!
И ти като него направи жертвеник, като се откажеш от всичко земно и като се поставиш по-високо от естеството си, защоото и Авраам, ако не беше се издигнал над природата си, не би посегнал да заколи син си в жертва на Бога ! Накрай нека нищо не те смущава в това време - бъди по-високо от самите небеса; принеси сърдечен плач и искрено стенание. Вместо телесни жертви, в изповед на грехове, защото е речено: "Припомни Ми, ще се съдим; говори, за да се оправдаеш" (Ис.43:26). Принеси в жертва съкрушено сърце и смирен дух - тия жертви не се превръщат в пепел, не изчезват в дим, не се нуждаят от дърва и огън, а само от сърце съкрушено и дух смирен! Те горят, но не изгарят, защото, който се моли с пламенно усърдие, той гори, но не изгаря: Уподобява се на златото, което прочистено от ; огъня, става по-чисто и по-бляскаво! Над всичко това бъди внимателен и затова, да не допуснеш в молитвата нещо, което може да прогневи твоя Господ; особено пък не пристъпвай към Него с молитва за гибелта на враговете ти!
Нека се Молим усърдно и честно, искрено и сърдечно - с молитвата намираме достъп при Бога: с нея диша душата, тя услажда живота, тя притъпява страданията, тя побратимява хората - тя готви вечността!
Из книгата"Духовни бисери"- Г. Ибришимов 

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN