ПОКАЯНИЕТО- св. Йоан Златоуст


Никой да не изпада в отчаяние и да не пренебрегва спасението си! Нека се обърнем към лекаря, Който с едно пожелание може да ни излекува, защото Той е всемогъщ. Виж, как е излекувал Матея и как е изцерил Павла! Единият от тях е митар - другият пък хулител: похитителят на чуждото не останал похитител, а станал евангелист; и хулителят на Христа не останал хулител, а станал апостол! Аз говоря първо за пороците им и после за добродетелите им, за да видиш силата на покаянието и никога да не се отчайваш за спасението си. Нашите учители по-рано били известни с греховете се, а после се прославили с праведността си. Митар и богохулник - това са крайни степени на нечестието. Какво звание е това митар? Несправедливост чрез закона, дръзко насилие над нуждата, упълномощено хищничество. Законите са лекари за гражданите, а тук стават палачи, защото не лекуват раната, а я увеличават. При все това митарят изведнъж станал евангелист. Как и по какъв начин? Евангелието отговаря: "Като минаваше оттам, Иисус видя един човек на име Матей, седнал на митницата и му казва: върви след Мене! И тоя стана и тръгна след Него" (Мат.9:9). 0, велика сила на словото! Хвърлил мрежата, и пленникът станал войник, тинята станала злато, от дълбочината на нечестието митарят се възкачил на върха на добродетелта, като станал и тръгнал след Христа.
Възлюблени, никой да не се отчайва за спасението си. Порокът не е в природата ни - ние сме създадени с разумна воля и свобода. Ти си митар - можеш да станеш евангелист. Ти си богохулник - можеш да станеш апостол. Ти си разбойник - можеш да придобиеш рая. Ти си влъхва - можеш да се поклониш на Христа. Не съществува порок, който да не се изкупва чрез покаяние; за това и Христос ни посочва крайните степени на нечестието, за да не може никой, с какво да е  да се извини. Не ми казвай: какво да правя - загивам?! Не ми говори: аз сгреших -какво мога да сторя?! Ти имаш Лекар. Който стои над болестта; имаш Лекар, Който побеждава силата на болката; ти имаш Лекар, Който лекува с един замах; ти имаш Лекар, Който цери с едно пожелание; ти имаш Лекар, Който и може и желае да лекува! Ако Той те е произвел от небитие и ти е дал живот, толкоз повече може да те изправи и изцери, когато съществуваш и си повреден. Ти не можеш да кажеш по какъв начин си сътворен. Също така не можеш да обясниш и по какъв начин се очистват грехове. Ако огънят, падайки сред тръни, изгаря и унищожава всичко - толкоз повече е удобно за волята Божия да очисти и изкорени нашите прегрешения, като направи грешника светия! Не питай как това става; не изследвай как това се извършва, но вярвай в чудото! Ще ми кажеш: много и големи са греховете ми, но кой е без грях?! Признай се, че си сгрешил - това ще послужи за начало на изправление. Дойди в себе си, разкай се, пролей сълзи! Нима другояче е постъпила блудницата ?! Чрез разкаяние и сълзи тя се приближила до извора на спасението.
Из книгата"Духовни бисери"- Г. Ибришимов 

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN